Kuidas panna rõdu energiat tootma?

Kuidas panna rõdu energiat tootma?

Soleni integreeritud päikesepaneelidega rõdupiire vähendab kommunaalkulusid ja aitab kaasa rohelise mõtteviisi edendamisele.

Ehitisintegreeritud päikesepaneelide lahenduste pakkuja Solen on spetsiaalselt vanade kortermajade amortiseerunud rõdude asendamiseks välja töötanud täislahenduse nende rekonstrueerimiseks alustades projekteerimisprotsessist kuni paigalduseni välja. See sisaldab uusi rõdude kande- ja piirdekonstruktsioone, päikesepaneele rõdupiiretes ja rõdude klaasimist. Nii on võimalik vähendada hoone kommunaalkulusid ning suurendada energiatõhusust ja -klassi. Lisaks saavad majaelanikud uute rõdude näol juurde kvaliteetset elamispinda.

Integreeritud päikesepaneelidega rõdupiirde terviklik rekonstrueerimislahendus kortermajadele
Integreeritud päikesepaneelidega rõdupiirde terviklik rekonstrueerimislahendus kortermajadele

Päikesepaneelidega rõdupiirded on Eesti inseneride arendatud toode. Tegemist on nutika lahendusega, kus rõdupiirdes on tavalised klaasid asendatud klaas-klaas päikesepaneelidega ja fotoelemendid paiknevad kahe klaasi vahel. See võimaldab rõdupiirete pinda targalt ära kasutada ning kortermajade lõunapoolsetel külgedel asetsevad rõdud elektrienergiat tootma panna.

Kui praeguseni on rõdupiirded olnud ehitusprojektides puhtalt kuluüksusena, siis integreeritud päikesepaneelidega rõdupiirded loovad võimaluse kulutatud raha tagasi teenida. See annab võimaluse vaadelda rõdupiirdeid tänasega võrreldes täiesti uue nurga alt – investeeringuna.

Päikesepaneelidega rõdupiirete tootlikkus on projektipõhiselt individuaalne. Soleni rõdupiirdes kasutatavad komponendid on täpselt samad, mis tavaliste päikesepaneelide puhul. Ainsa erinevusena paiknevad fotoelemendid kahe karastatud ja lamineeritud klaasi vahel, mis tagab rõdupiiretele esitatavate nõuete täitmise.

Mida rohkem on rõdupiirdeid, seda rohkem on päikesepaneelide pinda ja suurem ka süsteemi võimsus. 1 m2 päikesepaneeli maksimaalne võimsus on 180 W. Suurematel kortermajadel on lõunaküljel olevate rõdupiirete pinda 400–500 ruutmeetrit. Selliste hoonete puhul võib kogu süsteemi võimsus olla ca 70 kW ning aastane tootlikkus 45 000 – 55 000 kWh, mis on arvestatav panus maja aastast elektritarbimist silmas pidades. Mõistlik on kujundada lahendus vastavalt elektritarbimisele ja ülejäänud elektrienergia saab müüa elektrivõrku.

Lisaks võimsusele mõjutavad päikeseenergia toodangut hoone geograafiline asukoht, paiknemine ilmakaarte suhtes ja võimalikud varjud, mis võivad majale langeda. Soleni päikesepaneelidega rõdupiirded on maapinna suhtes 90-kraadise nurga all.

Ideaalseks päikesepaneelide kaldenurgaks loetakse Eestis 40 kraadi – kuigi aasta arvestuses on rõdupiirete tootlikkus väiksem, on ajavahemikul oktoobrist märtsini päikeseenergia tootlikkus rõdupiiretes suurem kui 40-kraadise kaldenurgaga paneelidel. Nendel kuudel on ka majapidamiste elektritarbimine suurem, ka ei ole vaja Soleni päikesepaneelidega rõdupiirdeid talvel lumest ja tolmust puhastada. Seega on 90-kraadine kaldenurk Eesti tingimustes päikeseenergia tootlikkuse seisukohast hea ja kasutajasõbralik lahendus. Rõdupiirete puhastamise ja hooldamise vajadus on vähene ning teostamine tunduvalt lihtsam kui konkureerivate toodete puhul. See kõik kokku parandab toote töökindlust ja tõstab selle eluiga – Soleni rõdupiire on püsiv ja kindel investeering.

Lisainfo saamiseks vaadake kodulehekülge www.solen.ee või kirjutage info@solen.ee